Cookie beleid

Uitgebreide informatie over het gebruik van cookies. Van kracht vanaf 20-06-2023

STELLING

Dit cookiebeleid is bedoeld voor de site https:// evolutionbikes. nl / ( Site ). Het document werd opgesteld rekening houdend met de bepalingen van de Europese Verordening 679/2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens ( AVG ), de Privacycode (Wetsdecreet 30 juni 2003 nr. 196) en de Richtlijnen van de Privacygarantiegever (in het bijzonder de Richtlijnen over het gebruik van cookies uitgegeven op 10 juli 2021).

Gegevensbeheerder : Evolution Bikes Srl

ALGEMENE INFORMATIE

Wat zijn cookies en waar dienen ze voor?

Een cookie is een tekstbestand dat een door de gebruiker bezochte website naar zijn terminal (computer, mobiel apparaat zoals een smartphone of tablet) stuurt, waar het wordt opgeslagen voordat het bij een volgend bezoek aan dezelfde site opnieuw naar die site wordt verzonden. .

Cookies onderscheiden zich van elkaar:

  • op basis van de persoon die ze installeert, afhankelijk van of het dezelfde exploitant is van de bezochte site (zogenaamde "first-party cookies") of een andere persoon (zogenaamde "third-party cookies");
  • gebaseerd op het doel van elke cookie: sommige cookies maken een betere navigatie mogelijk, waarbij bepaalde gebruikerskeuzes worden onthouden, bijvoorbeeld de taal (de zogenaamde "technische cookies"), andere cookies maken het mogelijk de navigatie van de gebruiker te volgen, ook met als doel het verzenden van advertenties en/of diensten aanbieden die aansluiten bij uw voorkeuren (zogenaamde "profileringscookies").

Alleen profileringscookies vereisen voorafgaande toestemming van de gebruiker voor het gebruik ervan.

De Gegevensbeheerder is uitsluitend verantwoordelijk voor de first-party cookies die hij op de Site installeert.

In het gedeelte ' Technische cookies van eerste partij ' kunt u de soorten technische cookies van eerste partij bekijken die door de Site worden vrijgegeven.

Het beheer van profileringscookies wordt beschreven in de sectie ' Profilingcookies van derden '.

In ieder geval kunt u cookies ook in-/uitschakelen via uw browseropties:

Internet Explorer

Ga naar het menu Extra en vervolgens naar Internetopties .

Klik op Privacy en vervolgens op Geavanceerd .

Selecteer uw voorkeuren in het Cookies- venster.

Google Chrome

Klik op het Chrome-menu , overeenkomend met de knop rechtsboven.

Selecteer Instellingen en klik vervolgens op Geavanceerd .

Klik in het gedeelte Privacy en beveiliging op de knop Inhoudsinstellingen .

Selecteer uw voorkeursopties in het gedeelte Cookies .

Firefox

Klik op Extra en vervolgens op het menu Opties .

Klik op Privacy- en beveiligingsinstellingen .

Selecteer Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis .

Selecteer uw voorkeursopties in het gedeelte Cookies en gegevens van websites accepteren .

Safari

Klik op Safari en vervolgens op Voorkeuren .

Klik op het gedeelte Privacy en beveiliging .

Ga naar Cookies blokkeren en selecteer uw voorkeursopties.

Technische cookies van eerste partij

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de site en kunnen niet worden uitgeschakeld. Ze worden meestal gedefinieerd als een reactie op ondernomen acties die een verzoek om diensten vormen, zoals het instellen van cookievoorkeuren, inloggen of invullen van formulieren, browsevoorkeuren.

  • De Site geeft navigatie- of sessiecookies vrij die normale navigatie en gebruik van de Site garanderen.

Profileringscookies van derden

In de cookiebanner die verschijnt wanneer u de Site voor het eerst bezoekt, kunt u de profileringscookies bekijken die door de Site zijn vrijgegeven en uw voorkeuren kenbaar maken.

Jou rechten

Op grond van art. 13 van de AVG informeert de Gegevensbeheerder u dat u het recht heeft om:

  • de verwerkingsverantwoordelijke vragen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en deze te corrigeren of te annuleren of de verwerking die u aangaat te beperken of zich te verzetten tegen de verwerking ervan, naast het recht op gegevensoverdraagbaarheid
  • de toestemming te allen tijde intrekken, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven
  • een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens).

De bovenstaande rechten kunnen worden uitgeoefend met een verzoek dat zonder formaliteiten wordt gericht aan de contactpersonen vermeld in de inleiding.

Data communicatie

  • De gegevensbeheerder communiceert de informatie die voortvloeit uit het gebruik van cookies niet aan derden.

Informatiebehoud

  • Als de site gebruik maakt van profileringscookies, worden de gedragsgegevens van de gebruiker opgeslagen totdat de toestemming van de gebruiker wordt ingetrokken.